Postkodlotteriets ekonomi på en minut

42,5 procent av Postkodlotteriets intäkter går tillbaka till kunderna i form av vinster. Omkring en tredjedel av intäkterna går till omkostnader. De pengar som är kvar efter att vinster och kostnader är betalda är överskottet. Överskottet fördelas till de ideella organisationer som är förmånstagare.

År 2016 var Postkodlotteriets intäkter 3 460 miljoner kronor. Den största delen av lotteriets intäkter, 40 procent eller 1 349 miljoner kronor, gick tillbaka till lottköparna i form av vinster. Kostnaderna för att driva lotteriet uppgick till 28 procent av intäkterna, eller 963 miljoner kronor. Postkodlotteriets överskott uppgick till 32 procent av intäkterna, eller 1 109 miljoner kronor. Hela överskottet fördelades till Postkodlotteriets 53 förmånstagare.

Läs mer i årsrapporten för 2016

Vi använder cookies.  Läs mer