Hand in Hand Sweden

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande för kvinnor. Träning i kombination med mikrolån ger kvinnorna de rätta verktygen för att etablera små familjeföretag. Därmed kan de långsiktigt förändra hela familjens situation.

Kvinna som ler

Utdelning från Postkodlotteriet

Hand in Hand Sweden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2017: 9 000 000 kronor
Utdelning totalt: 109 560 514 kronor varav 48 900 000 kronor till Specialprojekt

Om Hand in Hand Sweden

Hjälp till självhjälp och entreprenörsträning

Hand in Hand arbetar med hjälp till självhjälp där kvinnor mobiliseras i självhjälpsgrupper. I grupperna får kvinnorna lära sig att läsa, skriva och räkna. I kombination med entreprenörsträning kan de även få mikrolån. Lånen erbjuds främst till verksamheter som skapar nya inkomster. Kvinnorna får professionell coachning i att driva företag.

Utbildar inom hälsa, miljö och demokrati

Hand in Hand kombinerar satsningarna på entreprenörskap med insatser inom utbildning, hälsa, miljö, demokrati och IT. Detta för att skapa ännu bättre förutsättningar för kvinnorna att lyckas i sin nya roll som entreprenörer och för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Mäter resultaten kontinuerligt

Hand in Hand arbetar efter tydliga och resultatinriktade mål. Effektiviteten mäts och antalet självhjälpsgrupper som startats, antalet nya företag och hur många barn som börjat skolgång rapporteras kontinuerligt. Hand in Hand arbetar med lokalt anställda och frivilliga.

Samarbetar för en bestående utveckling

Hand in Hand är en gräsrotsorganisation som har nära samarbeten med byledare, myndigheter och det lokala näringslivet. Aktörerna kompletterar varandra i arbetet och säkerställer en utveckling som består på sikt.

Vi använder cookies.  Läs mer