Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet har cirka 115 000 medlemmar fördelade på 375 klubbar, 17 distrikt och 80 klassförbund. Svenska Seglarförbundet är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Barn i båt

Syftet med projektet ”Rekrytering för livslångt seglingsintresse” är att öka tillgängligheten till och utveckla möjligheterna inom livstidssporten segling.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Seglarförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2017: 5 000 000 kronor
Utdelning totalt: 18 000 000 kronor

Om Svenska Seglarförbundet

Segling för alla

Svenska Seglarförbundets vision är att svensk segling ska vara tillgänglig för alla. Svenska seglarförbundets är en integrerad del av den svenska idrottsrörelsen. Förbundets verksamhet bedrivs i föreningar, distrikt, klassförbund och Svenska Seglarförbundet.

Verksamhet som gagnar seglingen

Svenska Seglarförbundets arbete syftar till att utveckla idrotten segling. Förbundet bedriver dessutom verksamhet som gagnar seglingen i stort och bidrar aktivt till att öka intresset för såväl fritidssegling som idrotten segling.

Vi använder cookies.  Läs mer