Sverige för UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har två grundläggande uppgifter – att leda och samordna internationella ansträngningar för att ge skydd till flyktingar, och att finna varaktiga lösningar för att flyktingar ska kunna bygga upp ett nytt och tryggt liv. UNHCR grundades 1950 och har sedan dess hjälpt över 50 miljoner människor att börja ett nytt liv.

Person från UNHCR med ett barn i famnen

Utdelning från Postkodlotteriet

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2017: 25 000 000 kronor
Utdelning totalt: 134 086 211 kronor varav 35 085 600 kronor till Specialprojekt

Om Sverige för UNHCR


UNHCR är en av de största operativa organisationerna i fält. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats. UNHCR tillgodoser flyktingarnas basbehov såsom bostad, mat, vatten och hälsovård, samt värnar om flyktingars rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Försvarar flyktingars rättigheter

UNHCR:s främsta uppgift är att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. UNHCR tar särskild hänsyn till barn och andra utsatta gruppers behov. Organisationen tar även särskild hänsyn till miljöaspekter och till främjandet av rättigheter och jämlikhet för kvinnor och flickor.

Arbetar för rätten att söka asyl

UNHCR arbetar för rätten att söka asyl samt att ingen ska behöva skickas tillbaka till ett område där personen fruktar för sitt liv eller frihet. Organisationen söker varaktiga lösningar för flyktingar genom att hjälpa dem att återvända till sitt hemland, att integreras i det första asyllandet eller bli omplacerade i ett tredje land. Riktlinjerna för UNHCR:s arbete utgår från FN:s flyktingkonvention.

Kontor i 117 länder

UNHCR har sitt huvudkontor i Genève och arbetar i 123 länder, med personal i 124 regionalkontor och filialkontor samt 272 fält- och sidokontor. 1985 startade UNHCR sin verksamhet i Sverige och arbetar här främst med rådgivning i flyktingfrågor, samt informations- och insamlingsverksamhet.

Vi använder cookies.  Läs mer